LEIDING

Leiding Jong Nederland Egchel

Na elk seizoen stoppen er leiders en leidsters bij Jong Nederland Egchel (JNE). Dat betekent dat er ook weer nieuwe leiders en leidsters tot het korps toetreden.

Nieuwe leiding zijn vaak mensen die we allemaal kennen. Leden die in het laatste jaar van hun groep ook aspirant-leiding zijn. Vrienden, vriendinnen en bekenden van de bestaande leiding, maar ook mensen die zich van buitenaf aanmelden. Omdat Egchel steeds groter wordt zijn het ook mensen die van oorsprong niet uit Egchel komen, maar wel interesse hebben om bij JNE te komen.

JNE bekijkt of mensen passen binnen het leidingkorps, bij welke leeftijdsgroep en of er ruimte is. Ook laat JNE alle leiding een gedragscode tekenen waar zij zich aan dienen te houden. Verder is het bestuur druk bezig om voor iedere leider/leidster een VOG aan te vragen.
Op deze manier screenen wij de leiding die bij de vereniging komt en te maken krijgt met de kinderen van onze vereniging.
Er is niet alleen gescreend op het 'omgaan met kinderen' - wat de hoofdzaak is - maar ook op 'omgaan met geld en goederen' en het 'aansturen van een organisatie'. Zo is iedereen gescreend: leiding, kookstaf en bestuur op hetgeen waar ze mede verantwoordelijk voor zijn.
We willen ervoor zorgen dat onze leden een leuke tijd bij Jong Nederland hebben.