Gedragscode Jong Nederland Egchel

Grenzen in ‘intiem’ contact tussen vrijwilligers en jeugdleden van Jong Nederland Egchel zijn, zeker als je concreet wilt worden, niet duidelijk aan te geven. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het juist niet prettig om aangeraakt te worden. Duidelijk is dat over wat grenzen zijn in intiem contact, tussen vrijwilligers en jeugdleden, nooit exacte regels afgesproken kunnen worden die voor iedereen in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is intimiteit en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en seksuele contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen (jeugdleden), absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Jong Nederland Egchel voor al onze vrijwilligers gedragsregels opgesteld. De gedragsregels staan in een gedragscode. De code bestaat uit twee delen.

  1. Gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor jeugdleden én vrijwilligers.

  2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat tevens het uitgangspunt is van beleidsmaatregelen die genomen worden als het seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt overschreden.

Wanneer je bij ons vrijwilliger wordt, vragen wij je de gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragsregels binnen JongNL kent en volgens de gedragscode zult handelen.